Complexul Rezidential "Sfânta Maria" - Brăila


Acte necesareDosarul solicitantului în vederea admiterii în cadrul Centrului rezidenţial trebuie să conţină următoarele :

1. - Cererea scrisă a persoanei interesate, a reprezentantului legal al acestuia, etc.;(formular tip pe care îl anexăm la prezenta)

2. - Fisă de evaluare socio-medicală ;

3. - Copii de pe actele de stare civilă/identitate (buletin de identitate, carte de identitate, certificat de naştere, căsătorie, deces pentru soţ/soţie, etc.;

4. - Acte privind componenţa familiei atât pentru beneficiar cât şi pentru susţinători ;

5. - Acte privind veniturile realizate sau declaraţia autentică pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri pentru potenţialul beneficiar;

6. - Acte referitoare la situaţia juridică a imobilului în care locuiesc (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, etc.);

7. - Declaraţie notarială a susţinătorilor legali cu privire la clauzele neîndeplinirii obligaţiilor ce le revin vis-a-vis de persoana care solicită admiterea în cadrul centrului;

8. - Copie de pe ultima hotărâre judecătoreasca definitivă, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei beneficiare îngrijite în cămin , dacă este cazul; copii de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă ;

9. - Adeverinţă medicală de boli cronice eliberată de medicul de familie;

10. - Adeverinţă de la medicul psihiatru că nu suferă de afecţiuni psihice care contraindică internarea în colectivitate;

- Lista cu Acte necesare

- Cerere servicii

- Angajament de plată beneficiar

- Angajament de plată apartinător

- Contract de servicii

- Ghidul beneficiarului

Sfânta Maria

revista

Fecioara Maria, Maica Preacurată ocroteşte-i pe cei ce trec pe aici şi mai ales pe cei ce numele Sfânt în binecuvântare ţi-L poartă!

La mulţi ani !

Complexul Rezidential "Sfânta Maria" Brăila

ADRESĂSEDIU

Calea Moş Anghel, nr. 486,
comuna Vădeni,
sat Baldovineşti,
judeţ Brăila

PROGRAM DE FUNCŢIONARE 

de LUNI pană VINERI

 

7:30 - 15:30